Poznámky:
Sezóna květu (u zahraničních kultivarů odpovídá době květu v místě introdukce, což je většinou celé území USA):
EE (VE) - kvete velmi časně, E - časně, EM - časná střední sezóna, M - střední sezóna, ML - středně pozdní sezóna, L - pozdní, VL - velmi pozdní kvetení.
Další zkratky určující vlastnosti denivek:
DOR = dormant (rostlina na zimu uvadá), EV = evergreen (stále zelené), SEV = semievergreen;
Počet chromozomů: DIP = diploid (22 chromozomů), TET = tetraploid (zdvojený počet);
Extenze = květ zůstává rozvit alespoň 16 hodin;
Forma: standardní, double, spider;
Self = celý květ je zbarven stejně;
Oko = výrazný odlišně zbarvený prstenec květu;
Halo = méně výrazný prstenec.